คลิก รายละเอียด

รายการ M-Cut ร่วมกับ
Twentieth Century Fox และ
Major Cineplex Ratchayothin
จัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง

จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวม 40 ที่นั่ง
ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559
คลิก รายละเอียด
Untitled Document
 
         ประกาศผล