คลิก รายละเอียด

รายการ M-Cut
ร่วมกับ Warner Bros. Pictures,
โรงภาพยนตร์ Esplanade Cineplex,
และ Tune Insurance
จัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง
Run All Night
ในระบบ Digital
จำนวน 80 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวม 160 ที่นั่ง
ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558

คลิก รายละเอียด
 
 
   
Email : info.naloon@gmail.com