คลิก รายละเอียด

รายการ M-Cut ร่วมกับ
Warner Bros. Pictures และ
Krungsri IMAX Major Cineplex Ratchayothin
จัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง

จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง
ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
คลิก รายละเอียด

Untitled Document
 
         ประกาศผล  
 
คลิก รายละเอียด

รายการ M-Cut ร่วมกับ Twentieth Century Fox และ
โรงภาพยนตร์ Quartier CineArt
จัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง

รอบวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559
จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวม 16 ที่นั่ง
เริ่มเวลา 17.00 น. ชม Independence Day ฉบับรีมาสเตอร์ใหม่
หลังจากนั้น 20.00 น. ชม Independence Day: Resurgence

คลิก รายละเอียด