คลิก รายละเอียด

รายการ M-Cut
ร่วมกับ DreamWorks Pictures,
20th Century Fox, และ
Esplanade Cineplex รัชดาภิเษก
จัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง
Bridge of Spies
จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวม 80 ที่นั่ง
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558

คลิก รายละเอียด
Untitled Document
 
         ประกาศผล  
 
คลิก รายละเอียด

รายการ M-Cut
ร่วมกับ Warner Bros. Pictures,
Esplanade Cineplex รัชดาภิเษก
จัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง

The Intern - โก๋เก๋ากับบอสเก๋ไก๋

จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวม 80 ที่นั่ง
ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558

คลิก รายละเอียด